Tilsvar til vurdering

Den mest arrogante legen jeg har møtt

Når stilles åpne spørsmål og kommer med konstruktive innspill til legen virker det som det oppfattes som overprøving av faglig vurdering, går da i forsvar og opptrer dessverre svært arrogant
En mer lyttende, ydmyk og empatisk holdning ville være positivt for pasient og pårørende