Tilsvar til vurdering

Ikke tatt på alvor

Hatt han som fastlege siden ordningen oppsto. Grei å prate med, festlig og god tilgjengelighet. Har hatt lite behov for legehjelp, men da dagen kom ble det bare flåset vekk. Ikke tatt på alvor. Måtte nærmest true meg til undersøkelser og henvisning, viste seg at jeg hadde rett og han tok feil. Ingen beklagelser.

Har vel alltid sagt at den gangen jeg virkelig trenger lege, så må jeg nok bytte. Stemte for min del.