Tilsvar til vurdering

Lite hjelp, dårlige lytteevner

Bryr seg ikke om meg, lytter aldri til hva jeg har å si, tar avgjørelser om helsetilstanden min basert på hva ektemannen min har fortalt legen, ikke hva jeg har fortalt legen, tvinger meg til å oppsøke og betale for privat hjelp.