Tilsvar til vurdering

Utrolig dårlig lege

Mange tilfeller av dårlig kommunikasjon- f.ek la igjen beskjed på svarer angående barnet mitt sin tilstand. Jeg prøvde å ringe flere ganger tilbake for å kunne avklare informasjonen. Uakseptabelt.
Måtte også krangle meg til oppfølgings time med lege da min datter hadde extremt høy CRP.
Fikk også beskjed om å ta meg sammen etter en vanskelig samtale med lege da jeg sto alene med omsorgen for 2 barn. Og i den sammenheng var ikke tilgjengelig med samtale med NAV.
Trodde jeg skulle møte en lege med evnen til å kommunisere og være profesjonell, det skjedde ikke.