Tilsvar til vurdering

Problematikk rundt kronisk sykdom

Legen i seg selv er egentlig en god lege som er veldig flink. Opplever at legen har tydlig omsorg for pasientene sine men føler også at jeg ikke blir tatt alvorlig i forhold til min kroniske sykdom.
Opplever god hjelp med alt annet en min kroniske sykdom lavt stoffskifte.