Tilsvar til vurdering

Vanskelig å bli hørt

Opplevde at legen ikke ville lytte til min oppfatning av problemer - avbrøt meg ofte når jeg prøvde å fortelle om symptomer og ubehag. Han avfeide en del bekymringer og vegret seg for å henvise videre.

Jeg endte opp med å bytte lege. Tror han er en grei fastlege, men for diagnostikk og henvisning ville jeg gått til noen andre.