Tilsvar til vurdering

Kunnskapsrik - Kan bruke mer tid på undersøkelse.

Morten har veldig lang fartstid som hudlege. Det er åpenbart at han sitter inne med veldig mye kunnskap og kompetanse. Han veit hva han driver med. Etter min første konsultasjon treffer Morten tiltak som umiddelbart bedrer symptomer - dette er bra! Det går litt "kjapt" når jeg er inne til undersøkelse. Det Morten kan bli bedre til er å lytte mer, og gi mer informasjon og forklaringer. Rett og slett ta seg bedre tid med hver pasient. Morten kan også med fordel gjøre grundigere undersøkelser helt i starten av behandlingen - for å se om det kan ligge bakenforliggende årsaker til grunn for hudplagene. Jeg føler konklusjoner blir trukket veldig fort, uten at det gies tilstrekkelig begrunnelse eller forklaring. Jeg som pasient har ett ønske om å forstå hvorfor jeg har fått hudplager og få en prognose for fremtiden.