Tilsvar til vurdering

Vanskelig

Er vanskelig å bli tatt på alvor og at det blir tatt tak i ting å komme til buns i ting en tar opp og har sletet med lenge. Ikke fulgt opp heller. Eneste positive er at man får fort time om det er om man er dårlig der og da,men da er det ikke sikkert en kommer inn til sin egen lege og det er tungvint å begynne å fortelle alt på nytt om sin sykdoms historie. Føler ikke at jeg blir tatt på alvor. Kommer ikke i mål.