Tilsvar til vurdering

Generelt misfornøyd

Ville ikke valgt denne legen på nytt. Første gang googlet hun symptomene mine foran meg. Andre gang benektet hun mine plager. Tredje gang hjalp hun meg når jeg sa spesifikt hva jeg ønsket av undersøkelser/behandlingstilbud.