Tilsvar til vurdering

Lite ansvarsbevisst

Han var min fastlege i 3 år og da jeg kom i en alvorlig krise var han lite forståelsesfull og ba meg tilslutt finne en annen fastlege... Jeg var på den tiden 100 % sykemeldt og gikk til behandling. Han ville ikke snakke med min behandler og jeg ble redd og sint, noe som resulterte i at han ba meg finne en annen lege. Jeg var i en svært sårbar situasjon på denne tiden og det var en skremmende oppførsel fra en lege. Jeg fant heldigvis en god erstatter og går aldri tilbake til Bjørk.