Tilsvar til vurdering

Overfladisk

Ble henvist til Gradek av min fastlege for noen år siden. Gjennomgikk ultralyd av hjertet, EKG og belastningstest. Det høres kanskje omfattende ut, men eg fikk inntrykk av at han ikkje var særleg interessert i mine problem. Og når han pratet, så pratet han mest inn i en tale recorder og ikke noe særlig med meg. Og det ble aldri noen oppfølging.