Tilsvar til vurdering

Vag og uklar.

Jeg opplever at denne legen ikke har tatt pasienten sin på alvor når pasienten forteller nøyaktig hva han/hun trenger hjelp til og hva lidelsen går ut på. Han tilbyr behandling som ikke er i tråd med lidelsen og hvilke effekter og konsekvenser dette fører til for pasienten.

Det Spikkeland kan bli bedre på er mentale lidelser og henvisning til spesialister innen feltet.