Tilsvar til vurdering

Slik en fastlege bør være!

Rask til å komme med mulige medisiner, også god til å lytte. Kan sitt fag uten tvil, dette sier jeg etter å benyttet Hovden fra da han startet opp.