Tilsvar til vurdering

Ikke en ærlig lege

Denne legen "jatter" med deg. Hun har ikke skriftlige norskkunnskaper som trengs om hun skal hjelpe med henvisning eller erklæring.