Hjelper deg å finne gode leger

Les andre pasienters vurderinger og del egne erfaringer.

Blogg

Vurder et sykehjem innen 2. oktober!

Mange har allerede gjort det, men vi ønsker enda flere vurderinger av sykehjem. Alle tilbakemeldingene vi har fått, og får før 2. oktober, vil bli del av en rapport som Pårørendealliansen vil utarbeide. Rapporten vil ta for seg pårørendes erfaringer med hverdagslivet på sykehjem i Norge.

Rapporten vil bli formidlet til helsemyndighetene, tilsynsmyndighetene og de som har ansvar for sykehjem i kommunene.

Det ...

Les mer