Hjelper deg å finne gode leger

Les andre pasienters vurderinger og del egne erfaringer.

Blogg

Full seier til Legelisten.no i Høyesterett!

Legeforeningen tapte og Legelisten.no vant i saken om vår nettside som har blitt behandlet av Høyesterett. Legeforeningen krevde at leger skulle få generell reservasjonsrett mot pasientomtaler på Legelisten.no, men fikk ikke medhold i sitt syn. Høyesterett konkluderer med:

Etter en samlet avveining av de relevante momenter er min vurdering at de berettigede hensyn som ligger til grunn for Leglisten.no – og da særlig ...

Les mer