Gjør krav på profilen til Din helse Hønefoss

Gjør krav på profil

Vi har opprettet profilsiden til Din helse Hønefoss automatisk. Ved å selv ta kontroll over profilen kan du blant annet redigere opplysninger og få tilgang til tilleggsfunksjoner.