Sara Hexspoor

Allmennlegespesialist, fastlege og gynekolog
Kvinne, 40 år

Spesialisering

  • Allmennmedisin
  • Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Godkjenning

Autorisasjon (2013)

Ledige plasser

130 av 2500

Advarsler

Sjekk eventuelle reaksjoner fra Helsetilsynet

Praksis

Sara Hexspoor er en av 604 fastleger i Oslo

Vurderinger ikke tilgjengelig

I enkelte tilfeller, etter en individuell vurdering og dersom tungtveiende grunner taler for det, så tillater legelisten.no helsepersonell å reservere seg mot vurderinger.