Hvor lenge må jeg vente for å få ny fastlege?

Det er få fastleger som har ledige plasser og det er dessverre lange ventetider for å bytte til mange fastleger i Norge. Problemet med lange ventelister ble beskrevet i en rapport vi utga i samarbeid med en forsker ved Universitetet i Oslo for to uker siden. Rapporten kan leses her.

At fastlegeordningen trenger vesentlige forbedringer er åpenbart. Legelisten.no er blant dem som mener det ikke er godt nok at det nesten ikke finnes ledige fastleger å bytte til. Å kunne bytte fastlege er en viktig rettighet. At denne retten nå for mange har blitt til en "rett til å stille seg på lange ventelister" er uholdbart. Her må myndighetene gripe inn og sørge for at tjenestene til befolkningen blir bedre.

Mens vi venter har vi i Legelisten.no nå lansert en liten forbedring som kan hjelpe folk med fastlegebytte. Det er stor forskjell på hvor lenge man må vente før man får plass hos ulike fastleger. Noen har kun én eller to måneders ventetid. Mens andre har flere års ventetid. For en tid tilbake lanserte vi Pluss-tjenesten "estimert ventetid". Den beregner hvor lang tid man må regne med å vente dersom man melder inn at man vil bytte til en fastlege som har venteliste. Beregningen baserer seg på ventelistens lengde og historiske data for avgang fra fastlegens pasientliste. Det er viktig å være klar over at beregningen kun er et estimat. Faktisk ventetid kan avvike fra estimatene.

Det nye vi har lansert nå er en filtreringsmulighet som gjør at man i søkeresultatet kan velge å kun vise de fastlegene som har mindre enn 3, 6, 12 eller 48 måneders ventetid. Bruk filteret som heter "Ledige og opptatte" for å få tilgang til denne filtreringsmuligheten.

Filtrering på estimert ventetid

For de fastlegene som har åpne lister, det vil si at de tar i mot nye pasienter uten ventetid, vil det i søkeresultatet stå "Ledig plass". Noen fastleger har lukket liste. Det vil si at de ikke tar imot nye pasienter i det hele tatt og det er ikke mulig å stille seg på venteliste hos dem. For disse står det i søkeresultatet "Lukket liste". For noen fastleger har vi ikke nok historiske data til å kunne foreta en beregning av estimert ventetid. For disse vil det i søkeresultatet stå "Ukjent".

Estimert ventetid er en Pluss-tjeneste som krever at man er medlem for å få tilgang. Pluss-tjenestene vi tilbyr er Legelistens viktigste inntektskilde. Så er du glad i Legelisten.no, bli veldig gjerne en Pluss-medlem. Medlemskap koster 49 - 195 kr, avhengig av varighet på medlemskapet. Du kan lese om alle fordelene Pluss-medlemskap gir her: https://www.legelisten.no/pluss.

For de som er Pluss-medlemmer vises estimert ventetid både på profilsidene til hver enkelt fastlege og i søkeresultatet.

Estimert ventetid i søkeresultat

Hva synes dere om den nye tjenesten? Noe som kan forbedres? Og er det ok at den er bak betalingsmur? Vi ønsker å holde mest mulig av Legelisten.no åpen for alle, uten betaling. Samtidig er vi nødt til å ha noen inntekter for å kunne drive siden.

Send oss en epost til post@legelisten.no med dine innspill!