Ny og forbedret ledigvarslingstjeneste

Vi har forbedret vår varslingstjeneste som gjør det mulig for brukere å bli varslet når det blir ledig plass hos en fastlege. Du kan nå bli varslet når det blir ledig hos så mange fastleger du måtte ønske, for kun 95 kr. I tillegg kan brukere av denne tjenesten også nå se sist gang det var ledig plass hos en fastlege.

Bakgrunn

I november lanserte staten en ny IT-løsning for bytte av fastlege. I den nye løsningen er det nå blitt mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege. I forbindelse med at staten har utviklet sin løsning har vi også forbedret vår løsning.

Hvordan fungerer statens nye køsystem?

Ventelistefunksjonaliteten som staten har laget gjør det mulig å stille seg i kø hos en fastlege som i dag har full liste. Etter hvert som det blir ledige plasser hos fastlegen rykker man så frem i køen inntil man en dag, forhåpentligvis, får plass hos fastlegen man står på venteliste hos.

En fordel med statens venteliste er at man blir automatisk byttet når man har rykket langt nok ferm i køen og når det blir ledig plass. Man kan altså sette seg på venteliste, lene seg tilbake i sofaen og vente på at man en dag i fremtiden få beskjed om at man er byttet over til ny fastlege.

Hvordan fungerer varslingstjenesten til legelisten.no?

Vår varslingstjeneste fungerer på samme måte som tidligere: man mottar et varsel på epost og SMS når det blir ledig plass hos en fastlege, og, dersom man fremdeles ønsker å bytte til denne fastlegen, går man inn på helsenorge.no sine sider og foretar bytte.

Den viktigste endringen vi har gjort er at det nå er blitt enkelt å motta varsel på flere fastleger samtidig. Tidligere var prisen kr 95 for å motta varsel om én fastlege. Nå kan man motta varsler om så mange fastleger du måtte ønske for samme prisen. I tillegg har vi gjort det mulig å sjekke når det sist gang var ledig plass hos en fastlege.

Hvem passer statens venteliste for?

Det er noen ulemper med statens køsystem. De viktigste ulempene, slik vi ser det, er som følger.

  • Det er kun mulig å stå på venteliste hos én fastlege.
  • Når det blir ledig, så blir du automatisk byttet over til den nye fastlegen. Du blir ikke informert om byttet før det har blitt gjennomført, og du har ingen angrerett. Selv om det kan ha gått 6 måneder, 12 måneder eller kanskje flere år siden du satt deg på venteliste, så blir du altså automatisk byttet over til ny fastlege, uten varsel og uten angrerett. 

Statens venteliste er altså en god mulighet for deg om det er kun én fastlege som er aktuell å bytte til, og derso det ikke er så nøye om du blir byttet til den nye legen om 1 måned, 6 måneder eller 2 år.

Hvem passer vår varslingstjeneste for?

Vår varslingstjeneste passer for deg dersom:

  • Du ønsker å bytte fastlege.
  • Det ikke bare er en fastlege som kan være aktuell å bytte til, men flere.
  • Det er viktigere for deg å få byttet fastlege relativt raskt enn det er å komme til en spesifikk fastlege.
  • Ønsker å ha fleksibilitet til å bestemme deg om du faktisk vil bytte eller ikke når det blir ledig hos en fastlege.

Vi tror statens nye venteliste og vår varslingstjeneste vil være gode komplementer til hverandre. Noen vil foretrekke statens køsystem, mens andre vil foretrekke fleksibiliteten i vår varslingstjeneste. Og en del vil trolig ønske å benytte begge tjenestene samtidig.

Har du tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre våre tjenester? Send oss en mail til post@legelisten.no!

Del artikkelen med andre: