Tilsvar til vurdering

Grusom.

Jeg opplevde Jørandli som bagatelliserende, usympatisk, og rett og slett frekk.
Overhode ikke flink med barn, og som resultat av dette sitter min datter nå igjen med en skrekk for å gå til lege.
Som lege er det ekstremt viktig å kjenne sine egne begrensninger. Ikke synse frem en diagnose, men henvise videre til spesialist vurdering. Dette ble gjort altfor sent i vårt tilfelle, og da pga. vi krevde det.