Tilsvar til vurdering

God behandling men dårlig oppfølging

Jeg har vært pasient ved Oslo jordmord og kvinneklinikk et par ganger nå. Hver gang har jeg fått dårlig oppfølging i etterkant. Dette innebærer kommunikasjonssvikt fra deres side og at jeg som pasient må mase fordi ikke de følger opp sine pasienter! Behandlingen i og for seg er Ok. De er veldig hyggelige når du først er der. Men da dette er en privat klinikk forventer man litt bedre service og ikke minst at de oppfører seg profesjonelt !!