Tilsvar til vurdering

Utilgjengelig

Gått til Anne med Bechterew i 2-3 år og hun virker veldig flink på sitt felt, men mangler empati og er mer opptatt av at man skal fylle ut et skjema enn å høre på hvordan man faktisk har det. Sitter ofte igjen etter time med følelsen av at jeg ikke har fått sagt det jeg ønsket. Opplever at hun er lite hjelpsom ang. medisinering. På grunn av tarmproblemer skal jeg helst ikke spise voltaren, men jeg får ikke noe hjelp til å finne andre alternativer.

I perioder hvor sykdom er kritisk er det svært vanskelig å få time og man blir gående med vondt lenge og spise smertestillende over lengre tid.