Tilsvar til vurdering

Imøtekommende og dyktig

Opplever å bli sett og hørt. Hun tar pasienten på alvor, har fokus på meg som pasient og henviser alltid videre ved behov. Men - tilgjengelighet til informasjon om klinikkens rutiner og informasjon er dessverre ikke god nok. For eksempel - når kan jeg komme for å få tatt en blodprøve, og må jeg faste eller ikke? Et annet eks er overgangen til nytt bestillingssystem. Siden klinikken ikke har noen nettside måtte jeg ringe til klinikken for å få vite at jeg måtte gå via besøklegen.no for timebestilling etc. Det er også betenkelig at svar på konkrete spørsmål via sms ikke ser ut til å kvalitetssikres av lege. Det kan skape alvorlige feil mht pasientsikkerheten.