Tilsvar til vurdering

En lege som ikke virker

Han gjorde det jeg ba han om å gjøre, men kom ikke med noen forslag selv......🙁 Det er frustrerende når man ønsker å finne ut hvorfor man har de plagene man har.