Tilsvar til vurdering

Lang ventetid

Det et som regel 4-6 (!) ukers ventetid hos legen. Akuttime er det såvidt man får og han har sjelden mer enn Max 10 min til rådighet. Dette går utover kvaliteten og er alvorlig. Når legen har det så travelt kan alvorlige ting lett oversees. Jeg har vært hos han 4-5 ganger og aldri blitt ferdig før jeg må ut.