Tilsvar til vurdering

Vil være profesjonell og effektiv

I møte med psykiatri har hun diagnosene og medisineringen klar. I journalen skriver hun om tredje person som pasienten er glad i og framfor alt trygg på. Hun omtaler tredjepersoner uten tanke på at det er mennesker pasienten er glad. Da blir det et svik mot pasienten. Det tror jeg ikke Gro Leonhardsen helt har tatt inn over seg.