Tilsvar til vurdering

Dårlig erfaring

Var ikke interessert i å finne årsaken til mine symptomer. Var ikke interessert i å høre på min beskrivelse av symptomene mine eller sykdomshistorikk (så i pc-en og stilte ingen spørsmål om dette). Følte ikke at han helt forsto problemstillingen jeg la frem for han. Brukte hele timen på å fortelle meg at hypoteser som en spesialist hadde foreslått var helt på bærtur, at jeg ikke kunne ha noen som helst sykdom eller skade og at alle plager jeg skulle ha eller få i fremtiden måtte jeg bare leve med. Kom ikke med andre hypoteser om forklaringer på mine symptomer eller forslag til videre utredning. Brukte faktisk hele timen på å snakke om ting som var helt uvesentlige for min helse. Hadde forberedt meg ved å ta med alle relevante dokumenter hvilke jeg aldri fikk vist ham. Sikkert ok dersom man har enkle problemstillinger. Sikkert ok dersom man er frisk og kun trenger helsekontroller. Kanskje ok dersom man ønsker en lege man kan snakke med om filosofiske og moralske temaer og er enig med hans synspunkter.