Tilsvar til vurdering

Ikke fornøyd

Dessverre ikke fornøyd med denne legen, da hun fremstår som lite engasjert og bruker kort tid på pasienter uten å undersøke veldig godt. Stiller ingen spørsmål ang tilstand og man blir ofte sendt ut igjen uten at man i det hele tatt er undersøkt. Spesielt dårlig erfaring rundt legebesøk med barna. Det positive er at man alltid får hastetime samme dag om nødvendig, og det er sjelden forsinkelser. Hun har også vikarer torsdager og fredager, som har vært veldig flinke og dyktige.