Tilsvar til vurdering

Respektløs holdning

Respektløs holdning I hele kontoret. Dårlig arbeid og blødende munn bagataliseres. Ved flytting av journalen til et annet kontor leser notater om foreldrene av trakaserende karakter. Ser også at hendelsesforløp og arbeidsbeskrivelse forvrenges.