Tilsvar til vurdering

Vi kommuniserer godt, og jeg opplever gjensidig tillit

Jeg har hatt han som fastlege i 1,5 år. Det har vært mye helseproblemer og behov for utredning, oppfølging og behandling. Jeg har opplevd han som distre/stressa, men likevel tilstede, lyttende og støttende. Jeg opplever at han sitter i "fastlege-klemma", med altfor mange oppgaver, som det burde vært merkantilt personale som tok seg av. Jeg har fått henvisninger og resepter til rett tid, og Jan har alltid tatt meg på alvor.