Tilsvar til vurdering

Uinteressert

Dette var fastlegen min i mange år, men da jeg ble alvorlig syk fulgte hun ikke opp. Jeg ble nærmest behandlet som at jeg burde bli frisk så raskt som mulig. Hun satte seg ikke inn i min tilstand. Senskader ville hun ikke høre snakk om. Skrev misvisende legeerklæring til nav. Henviste meg ikke videre til spesialist. Og tok ikke nødvendige telefoner for meg, dette kunne jeg gjøre selv.
Etter langt sykeforløp, har jeg nå byttet til en annen fastlege.