Tilsvar til vurdering

Fraværende

Hatt henne som fastlege i 8-9 år.
Blir alltid satt opp time til en vikar på samme legekontor.
Så ved ca 20 legebesøk har jeg truffet denne fastlegen 2 ganger. Møtet bar preg av tidsmangel.
Så for min del står jeg på venteliste en annen plass. Absolutt håpløst.