Tilsvar til vurdering

Lite engasjement

Snill og hyggelig lege, men lite forslag til løsning.
Opplever manglende initiativ til løsning. Virker som han er lite oppdatert om nye behandlingsformer.