Tilsvar til vurdering

Arrogant

Lite tiltro til pasient. Overlegen og arrogant. Oppleves som en bedreviter med mistro til pasient. Man føler seg liten.