Tilsvar til vurdering

Dolket i ryggen

Terje B Lie ble oppsøkt som fastlege da vi som familie trengte støtte ifm søknad bydelshjelpetiltak. Legen virket i utgangspunktet lyttende og positiv, også til at vi som foreldre måtte involveres. Det som skjedde videre kan bare karakteriseres som et svik.
Plutselig var han på bydelens side, uten å informere oss, hadde bydel henvendt seg til legen via tlf., noe som resulterte i avslag med referanse til hva lege TBL hadde uttalt. Bak vår rygg ?!! Helt useriøse uttalelser, som når konfrontert ikke tok ansvar for.
Det var et slag for oss, i en sårbar fase, å oppleve tillitsbrudd fra en man liksom tror seg trygg hos, svik av verste slag.