Tilsvar til vurdering

Mislykket sterilisering og manglende kontakt

Jeg fikk sterilisering hos Espen for halvannet år siden og jeg trodde at alt var greit. Jeg ble testet for 2 uker siden og det viste seg at sterilisering var mislykket.

Jeg har gjentatte ganger over de siste to ukene forsøkt å komme i kontakt med legen via hans sekretær/sykepleie, men han ringer ikke tilbake.

Det er forståelig at sterilisering noen ganger ikke er vellykket, men det er bekymringsfullt at han ikke tok kontakt med meg etterpå.