Tilsvar til vurdering

Lang ventetid

Lang ventetid på telefon, lang ventetid på å få time, og stort sett ventetid når man endelig har fått time.