Tilsvar til vurdering

Stadig forsinkelser

- det er alltid minst 3-4 uker ventetid for å få time
- man må inn på timer for alt
- det er alltid minst 30-45 minutter venting på å komme inn til legen.
- mindre hyggelig lege