Tilsvar til vurdering

Lege uten klinisk håndverk

Jeg har blandede erfaringer med dr. Heggedal. I mitt tilfelle benytter han seg i svært liten grad av klinisk undersøkelse i sin praksis, og endog stiller svært få anamestiske spørsmål. Det er underlig å få forskrevet medisiner og bli henvist til undersøkelser uten av legen har sett på deg eller gjort enkle undersøkelser.
Jeg er sikker på han kunne skapt bedre allianse ned pasienten om han informerte mer om hva han gjorde og tenkte. Jeg tror heller ikke at P4 fra høyttaleren i taket er gunstig for alle pasienter.