Tilsvar til vurdering

En veldig dårlig opplevelse

Det er mulig han er en dyktig lege fagmessig, men overfor pårørende finnes det ikke følsomhet og interesse. Tvert i mot er han avfeiende og negativ til innspill/erfaringer fra nærmeste pårørende, - av frykt for at det skal såre pasienten. Hvordan skal han da få et større bilde av et liv over flere år,- i møte med folk på noen minutter?