Tilsvar til vurdering

Lytter ikke, ser ikke

Svært lite tillitsvekkende. Spør ikke om symptombilde eller funksjonsevne. Skriver ingen funksjonsbeskrivelse i sykmelding. Foretar ingen visuell eller taktil undersøkelse - tross eksplisitt ønske om vurdering. Skrev sykmelding lenger enn nødvendig.
Oppleves med ukjent medisinsk kompetanse.