Tilsvar til vurdering

Stort fravær

Phan er så lite tilstede at betegnelsen fastlege dessverre ikke bør brukes. Sikkert flink, men så lenge han ikke er i tjeneste på legekontoret blir det en lite seriøs ordning for oss som er avhengig av en oppdatert fastlege.