Tilsvar til vurdering

Trygg og åpen, lydhør

God lege. Holder god oversikt over bakgrunnsopplysninger. Stiller gode spørsmål. Trekker inn ekspertise når det behøves.