Tilsvar til vurdering

På løpebånd

Legen er blid og hyggelig, men ikke så veldig interessert i å lytte.
I min time holdt hun på med å notere seg ned på data fra forrige pasient, som tok flere minutter. Hun tok seg ikke tid å lytte etter alt jeg ville si, og ville sette ny time for flere problemstillinger.
Etter siste time jeg var der, valgte jeg å bytte til en annen fastlege fordi jeg ikke følte meg sett/hørt eller stilte meg oppfølgende spørsmål og undersøkelser.