Tilsvar til vurdering

Pris

En av de dyreste som jeg har funnet.
Behandlingen er en kontroll, den samme som tannhelse kontroll foretar.