Tilsvar til vurdering

Lettvekter

OK imøtekommenhet. Raske konklusjoner uten tilstrekkelige undersøkelser og kunnskap gir feilbehandling. Farlig lege for pasienter som i utgangspunktet stoler på det legen sier.