Tilsvar til vurdering

Avbryter og viser liten forståelse

Hører ikke etter på hva en har å si og sammenligner pasientens egne problemer med at andre har det værre, dette er ikke en responst man hadde fått av en profesjonell lege. Legen er også veldig vimsete og lite effektiv da han glemmer å lese gjennom dokumenter. Føler meg ikke hørt hos denne legen da han aldri har øyekontakt og avbryter meg hele tiden.

Totalt sett vil jeg overhodet ikke anbefale Alan som fastlege for de som ønsker en lege som viser forståelse og bryr seg om sine pasienter.