Tilsvar til vurdering

Nedlatende og uinteressert

Var ikke interessert i å høre om symptomer, historikk og årsak til besøket. Så på skjerm og papirer ang. blodprøver men refererte knapt hva som sto der. Følte meg nedverdiget. Opplevde legen som arrogant og uhøflig.