Tilsvar til vurdering

En mann av få ord.

Dissen er en lege med få ord. Jeg hadde han som fastlege for noen år siden. Følte en enveis kommunisering ved hver time, hvor jeg måtte vite min egen problemstilling på forhånd og hvilken behandling jeg trengte. Følte at han bare satt der å nikket med hodet. Følte meg lite sett og ikke fulgt ordentlig opp. Følte at jeg gikk ut med ett større spørsmålstegn enn da jeg gikk inn. Han skal ha pluss for å ha tatt seg av henvisning til spesialist da jeg selv ba om det. Men det hadde vært en selvfølge at han skulle gjort dette på egen initiativ, da jeg kom med samme problemstilling for tredje gang. Jeg ser flere sier dissen er dissen og det er han. Jeg kan ikke gi noe vurdering på servicen. Da jeg byttet fastlege, og ikke vært her på flere år.