Tilsvar til vurdering

Effektiv

Jeg kjenner meg litt igjen men samtidig ikke.
Her føler jeg at jeg blir tatt vare på, jeg kan si hva jeg mener om en sak, og hva jeg selv føler at jeg trenger. Ja, hun har utdannelsen i medisin, men til syvende og sist er det min kropp. Jeg føler jeg blir tatt på alvor når jeg er der og at hun er tilstedet i samtalen og undersøkelsene